• Regulamin

I. INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.italy-shop.eu prowadzony jest przez:
Andrei Nedbalski

UL. Małe Błonia 44/8
71-779 Szczecin
NIP 8513288246
REGON 524378738

II. DEFINICJE

 • Klient / Konsument – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.italy-shop.eu
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.italy-shop.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 • Towar – produkty dostępne w Sklepie Internetowym;
 • Ustawa o prawach konsumenta –– oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Sklep Internetowy www.italy-shop.eu prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową obuwia damskiego za pośrednictwem sieci Internet.
 • Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu, która jednocześnie jest oświadczeniem woli Kupującego.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie www.italy-shop.eu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca na stronie produktu w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Na paragonie/FV może zostać ujęta cena pomniejszona o stosowny rabat wynikający ze skorzystania przez Klienta z promocji specjalnej.
 • Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub faktury VAT (w zależności od życzenia Klienta).
 • Wszelkich płatności związanych z realizacją zamówienia są realizowane w polskiej walucie.
 • Rejestracja w sklepie www.italy-shop.eu jest całkowicie bezpłatna.
 • Każdy zakupiony towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad.
 • Klient ma możliwość złożyć zamówienie bez wcześniejszej rejestracji w Sklepie.
  a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  b.) Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,
  c.) minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
 • Sklep korzysta z Plików Cookies.
 • Promocje w sklepie www.italy-shop.eu nie łączą się ze sobą.
 • Zakazane jest dostarczenie przez Konsumenta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego usług świadczonych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy sklepa www.italy-shop.eu

IV. ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia w sklepie internetowym www.italy-shop.eu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • W celu dokonania zakupu konieczne jest podanie pełnych danych Kupującego:
  - Imię
  - Nazwisko
  - Adres dostawy zawierający kod pocztowy, nazwę miejscowości, nazwę ulicy oraz nr domu / lokalu
  - Numer telefonu kontaktowego
  - Adres e-mail
 • Kupujący zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych.
 • W przypadku błędnych cen, błedów w opisie buta, czy błędów wynikających ze stanów magazynowych,
  klient po złożeniu zamówienia niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie, a jego zamówienie zostatnie anulowane lub skorygowane.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy:
  - Kupujący nie poda pełnych i prawdziwych danych
  - Formularz zamówienia zostanie niepoprawnie wypełniony
  - Kupujący nie uiści zapłaty w ciągu 7 dni od daty zakupu
  - Kupujący nie odbierze przesyłki
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 • W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

V. DOSTAWA

 • Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Towar wysyłany za pośrednictwem różnych firm kurierskich, takich jak InPost, DPD, Poczta Polska i inne.
 • Czas dostarczenia przesyłki:
  • Przesyłka krajowa (płatna przy odbiorze lub opłacona z góry) : 1 – 14 dni robocze
  • Przesyłka zagraniczna: 5 – 14 dni roboczych ( w zależności od miejsca przeznaczenia)
 • Koszty wysyłki:
  • Darmowa dostawa na terenie Polski. 
  • Dodatkowe opłaty za dostawę za granicę według taryf usług dostawczych.
 • W wyjątkowych sytuacjach przesyłka może się opóźnić do 14 dni, o czym Sprzedający poinformuje Kupującego. W takim przypadku Kupujący może zrezygnować z zamówienia.

VI. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 • Klient ma następujące możliwości uiszczenia opłaty za zamówienie
  - płatnością w systemie AutoPay
  - Karty płatnicze:
      * Visa
      * Visa Electron
      * Mastercard
      * MasterCard Electronic
      * Maestro
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561
  -przelewem na konto
 • W przypadku wyboru formy "przelew", towar będzie wysyłany po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe sklepu w wysokości 100% wartości zamówienia
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty po uprzednim poinformowaniu obsługi Sklepu i uzgodnieniu terminu zapłaty.

VII. ZWROT TOWARU

 • Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z przesyłką zwrotną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 • Termin na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Klienta lub osobę wskazaną przez niego, inną niż przewoźnik.

 • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do odesłania zakupionych produktów niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówienia. Aby ułatwić proces zwrotu, prosimy dołączyć formularz zwrotu do przesyłki. Produkty zwrócone po upływie tego terminu zostaną odesłane z powrotem do Klienta.

 • Produkty zwracane należy wysłać na adres sklepu: Italy-Shop, ul. Małe Błonia 44/8, 71-779 Szczecin

 • Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty zaksięgowania zwrotu w systemie. Zwrot środków zostanie dokonany za pomocą tej samej metody płatności, którą wybrał Klient podczas składania zamówienia. 
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

 • W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu lub Produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z Produktu w sposób wykraczający poza zwykłe zarządzenie Produktu, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru Produktu.

VIII. ZASADY REKLAMACJI

 • W przypadku stwierdzenia braku zgodności towaru z umową, Klient może skorzystać z uprawnień określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
 • W przypadku nieuznania reklamacji przez Sprzedawcę, Klient może skorzystać z mediacji lub rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym.
 • Klient ma możliwość składania reklamacji w dowolny sposób, jednakże zalecamy składanie ich drogą elektroniczną lub pisemnie.
 • Reklamowany towar należy dostarczyć na adres sklepu: Italy-Shop, ul. Małe Błonia 44/8, 71-779 Szczecin

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz (w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta) w celu informowania o nowościach, wyprzedażach i akcjach promocyjnych organizowanych przez  sklep.carinii.com.pl
 • Klient ma prawo do pełnej kontroli treści swoich danych, również do ich edycji lub całkowitego usunięcia
 • Sklep sklep.carinii.com.pl gwarantuje ochronę danych oraz przestrzeganie zasad RODO Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym www.italy-shop.eu zarejestrowanym pod domeną o nazwie www.sklep.carinii.com.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.
 • W przypadku niejasności lub dodatkowych pytań odnośnie Regulaminu, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: shop@italy-shop.eu
 • Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 • W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, należy stosować się do odpowiednich obowiązujących przepisów prawnych.
 • O zmianach treści regulaminu Klienci będą informowani drogą elektroniczną, jednak w terminie nie krótszym niż 30 dni przed wejściem w życie w/w zmian regulaminu.