• Zwroty i reklamacje

ZWROTY / REKLAMACJE

ZWROT

 Klient może w terminie 14 dni od momentu otrzymania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

Wystarczy:

  1. Wypełnić otrzymany formularz zwrotu.

  2. Zapakować towar wraz z formularzem zwrotu. DO ZWROTÓW NIE WYMAGANY JEST PARAGON FISKALNY.

  3. Odesłać na adres:     Małe Błonia 44/8 71-779 Szczecin

Bezpośrednie koszty odesłania Produktów ponosi Klient.

Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia towaru przed wysyłką.

Pieniądze za zwrócone zamówienie Klient otrzyma niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania przez sklep przesyłki ze zwrotem.  Zwrot płatności nastąpi tą samą drogą, którą opłacono zamówienie, a w przypadku płatności przy odbiorze przelewem na konto na wskazany przez Klienta w formularzu zwrotu numer rachunku bankowego.

REKLAMACJE

 W przypadku złożenia reklamacji przez klienta należy:

  1. Pobrać, wydrukować i wypełnić formularz reklamacyjny.
  2. Zapakować towar wraz z formularzem reklamacyjnym.
  3. Odesłać na adres: Małe Błonia 44/8 71-779 Szczecin

W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedający zwróci wszelkie poniesione przez Klienta koszty transakcji, chyba że Klient wybierze inny, zaoferowany mu alternatywny produkt – wówczas koszty poprzedniej transakcji zostaną zaliczone na poczet ceny nowego produktu.